Model relacyjny - strona 4

Architektura baz danych XML

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Augustyn Musiał
 • Sytem informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

w bazie danych XML •Jest to połączenie wydajności modelu relacyjnego z elastycznością modelu XML 21...

Bazy danych treści wykładów

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Maria Szczepańska
 • Bazy danych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2156

PODSUMOWANIE: W modelu relacyjnym baza danych składa się z tabel (relacji) o następujących właściwościach...

Teoria baz danych ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Paliński
 • Bazy danych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2401

pierwszego rzędu. Podstawowe pojęcia •W modelu relacyjnym pojedynczy zbiór danych (tabelę) nazywamy relacją...

Diagram związków encji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Głuchowski
 • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

w model relacyjny Przykład 12. Zastosowanie reguł czytania związków do budowy logicznego modelu danych...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mieczysław Lech Owoc
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

Mogą być wykorzystywane bezpośrednio w schematach baz danych bazujących na modelu relacyjnym TEST „A” W ramach modeli...

Ściąga z baz danych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645

z modelem relacyjnym jest to, że zawsze są znormalizowane - spełniają 1NF. Relacja jest w drugiej postaci...

Oprogramowanie komputera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Maciejak
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

się tylko do tej konkretnej bazy danych. Model relacyjny, oprócz obsługi reguł zaleŜnych od bazy, obsługuje teŜ ogólną cechę...

Relacyjne bazy danych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

od dowolnego miejsca. Zmiana bazy wymagała zmiany programu Model relacyjny - cechy podstawowe Fizyczna...