Mikroskop elektronowy - strona 11

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

w zdjęciu z mikroskopu elektronowego, przypomina tafle jeziora, natomiast w sytuacjach gdy ulega...

Kryminalistyka

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2471

HISTORIA KRYMINALISTYKI Dzieje myśli kryminalistycznej są tak stare jak samo przestępstwo. Słowo „kryminalistyka” pojawiło się na pocz.XIXw. W W.Brytanii ma miejsce kryzys społeczno – gospodarczy, szerzy się przestępczość, dochodzi do utworzenia służby policyjnej. Na wniosek Roberta Peel’a w 1929...

Psychologia 2

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

szerokokątny i mikroskopu elektronowego oraz instrumentów z optyką światłowodową pozwoliły dokonać unikalnych...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

mniejsze od bakterii). Są widoczne tylko w mikroskopie elektronowym. Istnieją na pograniczu materii...

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

powiększeniach w mikroskopie elektronowym Tworzy się wtedy, gdy podkryształy, czyli zmiany w układzie dyslokacji...

Opracowane zagadnienia z wykładów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1386

1. Podstawowe funkcje stanu, parametry stanu – relacje między tymi wielkościami.    Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zaleŜna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości  jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne. Wartość funkcj...

Wykład - Miedź i stopy miedzi

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

A. Ich obecność można wykryć metodą małokątowego rozpraszania promieni X lub za pomocą mikroskopu elektronowego...