Mikrootoczenie i makrootoczenie - strona 9

Marketing opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Irena Bielecka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

. Wyróżnia się w nim: Makrootoczenie= Otoczenie ogólne (przedmiotowe) jest to ogół warunków ekonomicznych...

Otoczenie banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

na funkcjonowanie danego banku. Analiza mikrootoczenia Mikrootoczenie zwane inaczej otoczeniem bliższym, dotyczy...

Skrypt (3)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

zagrożenia i szanse w mikro- i makrootoczeniu. MAKROOTOCZENIE - ZAGROŻENIA ( identyfikacja pod kątem stopnia...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Polakowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

między mikrootoczeniem i makrootoczeniem? Makrootoczenie nie zależy od sposobu funkcjonowania firmy, jest obiektywne...

Proces kierowania przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

i mikrootoczenie, zwane również często otoczeniem konkurencyjnym lub rynkowym. MAKROOTOCZENIE to zbiór różnorodnych...

Otoczenie marketingowe firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

produkcji 4 nowych medykamentów. MAKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Makrootoczenie to zespół funkcjonowania...