Mienie publiczne pojęcie - strona 483

Socjogia religii - notatki z wykładu 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

typologia ze względu na metodę tworzenia pojęcia religii: Utworzone przy pomocy metody abstrakcji (definicje...

Początki ochrony przyrody w Polsce wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

kierunków wyjazdów. Rozszerzenie znaczenia pojęcia o treści społeczne i kulturowe (ekoturystyka przestała...

Krytyka w obronie interesu społecznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1239

za zniesławiający ma fakt publicznego bądź niepublicznego zgłaszania zarzutów pod adresem osoby pomawianej. Czy mamy...

Strategia w zarządzaniu - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

oraz dla poszczególnych produktów. W literaturze istnieje wiele prób zdefiniowania pojęcia „strategia”. Większość...

Strategia w zarządzaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

oraz dla poszczególnych produktów. W literaturze istnieje wiele prób zdefiniowania pojęcia „strategia”. Większość...

Partie Polityczne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

- lobbing wreszcie cały mechanizm państwowy. Wszystkie te elementy łącznie tworzą pojęcie SYSTEMU...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Kocój
 • Dzieje kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

pojęcia: - system kast w Indiach- zamknięte grupy społeczne, przynależność do kast...

Prawo średniowieczne a moralność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

lub zaniechanie działania. Ze względu na to, że pojęcie „prawo” zostało już szeroko omówione, w ramach...