Miasto na prawach powiatu - strona 4

Gminy o specjalnym statusie - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Radosław Giętkowski
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2940

na prawach powiatu. Charakterystyczne dla tego miasta to wykonywanie szczególnych zadań wynikających...

Podział terytorialny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

wyłączonych. Zmiany granic mogą zostać wprowadzone po zasięgnięciu opinii rad powiatów, rad miasta na prawach...

Zadania gminy, powiatu, województwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

część zadań gminy (wraz z prawami i obowiązkami); gmina może zawrzeć związek z miastem na prawach...