Miareczkowanie chemia - strona 8

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

oznaczanie H2O2 10. Mieszanina Zimmermana – Reinhardta i jej rola w miareczkowaniu jonów żelaza 11. Podział...

Elektrochemia - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

fosforanowy w środku)); 9.W miareczkowaniu konduktometrycznym punkt równoważnikowy ustala się przy pomocy...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1666

nie pamiętam( napewno trzeba było napisać główną reakcję miareczkowania.(2pkt) 4) zadanie trochę podobne...

Oznaczanie zasadowości wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2618

- ilościowy wskaźnik zawartości jonów wodorotlenkowych i węglanowych. Oznacza ją się poprzez miareczkowanie...

Stałe kwasowości - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1400

miareczkowania wyznaczany jest punkt połowicznego zobojętnienia kwasu, w którym . Metoda spektrofotometryczna...

Pytania na egzamin - Atomy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

... chemia analityczna - bada skład materii następującymi metodami : miareczkowanie, analiza płomienna...