Metr sześcienny

Statyka cieczy i gazów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1645

. w układzie SI ciężar właściwy wyraża się w N/m3 (niutonach na metr sześcienny), co oznacza, że ciężar...

Cechy gleb - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

- gęstość gleby. Gęstością gleby nazywamy masę jednego metra sześciennego suchej gleby...

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

wyłączeniowej (obliczana na podstawie przeliczników opartych na tonach żyta lub metrach sześciennych drewna...

Geotechniczne właściwości górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1890

się ciała o objętości w granicach kilku metrów sześciennych, to można uznać, że do okre­ślenia...

Geografia ekonomiczna - wykład 3c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

etapie, czyli za 5 lat, gdy powstaną oba gazociągi, eksport gazu azerskiego wyniesie 16 mld m sześc...

Jednostki wielkości fizycznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

powierzchni Objętość metr sześcienny   Częstotliwość herc   Prędkość liniowa metr na sekundę Stosuje...

Sztauerka - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

się w metrach sześciennych (tonach objętościowych). PŻM - Polska Żegluga Morska - armator ma 60 statków. Łącznie...