Metoda podstawowa pomiaru na przykładzie wyznaczania gęstości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda podstawowa pomiaru na przykładzie wyznaczania gęstości-opracowanie - strona 1 Metoda podstawowa pomiaru na przykładzie wyznaczania gęstości-opracowanie - strona 2 Metoda podstawowa pomiaru na przykładzie wyznaczania gęstości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ĆWICZENIE nr 3
Z PODSTAW METROLOGII I TECHNIKI EKSPERYMENTU
TEMAT: METODA PODSTAWOWA POMIARU NA PRZYKŁADZIE
WYZNACZANA GĘSTOŚCI. BŁĘDY W METODZIE POŚREDNIEJ.
1. CEL ĆWICZENIA
Podstawowym celem ćwiczenia jest określenie gęstości wybranej cieczy manometrycznej
(denaturat) i gęstości nasypowej pyłu (piasek) oraz przeprowadzenie analizy niepewności
uzyskanych na drodze pomiaru wyników.
2. WSTĘPNE WIADOMOŚCI
Metody pomiarowe to sposób wykorzystania zjawisk fizycznych i środków pomiarowych
w celu uzyskania poprawnego wyniku (pomiaru). Ze względu na występowanie różnych
układów, o różnych zasadach działania, metody pomiarowe można klasyfikować w
różnorodny sposób [1, 2].
Metody, ze względu na sposób otrzymywania wyniku pomiaru, dzielą się na:
• Podstawowe (bezwzględne), kiedy wartość wielkości mierzonej wyznaczana jest na podstawie
równania definicyjnego tej wielkości, przykładowo ciśnienie jako siła działająca na jednostkę
powierzchni: p=F/A. W celu wyznaczenia wartości ciśnienia należy dokonać pomiaru siły F i
powierzchni na jaką ona oddziaływuje A, co realizowane jest za pomocą manometrów tłokowych.
• Porównawcze, kiedy wartość wielkości mierzonej otrzymuje się przez porównanie z inną
wartością tej samej wielkości, należącą do zbioru znanych wartości (np. pomiar masy z
wykorzystaniem wagi szalkowej i kompletu odważników).
Metody, ze względu na sposób wyznaczanie wartości mierzonej, dzielą się na:
• Bezpośrednie, kiedy w wyniku pomiaru uzyskuje się wprost wartość badanej wielkości, np.
pomiar napięcia woltomierzem, pomiar masy wagą elektroniczną itp.
• Pośrednie, kiedy wartość wielkości mierzonej jest funkcją innych wielkości fizycznych
mierzonych bezpośrednio. Wartość wielkości mierzonej wyznacza się po wykonaniu określonych
działań matematycznych, np. pomiar gęstości cieczy na podstawie masy i objętości, pomiar
ciśnienia manometrami cieczowymi.
Gęstość (masa właściwa) to stały, charakterystyczny dla każdego materiału (ciała stałego, cieczy
i gazu) stosunek masy m ciała do jego objętości V, oznaczany jest on zwykle grecką literą ρ („ro”):
ρ= m/V (1)
Jednostką gęstości jest kilogram na metr sześcienny (kg/m3). Gęstość wyraża więc liczbowo,
ile kilogramów ma masa jednego metra sześciennego danego materiału.
Gęstość to parametr fizyczny o bardzo istotnym znaczeniu w wielu dziedzinach techniki.
Gęstość różnych gazów w stosunku do powietrza powoduje, że balon napełniony helem unosi
się do góry, natomiast gaz propan-butan zalega w zagłębieniach terenu stwarzając
niebezpieczeństwo wybuchu lub zatrucia ludzi.
Różna gęstość cieczy manometrycznych umożliwia budowanie manometrów cieczowych o
różnych zakresach pomiarowych oraz powoduje, że w manometrze dwucieczowym nie następuje
mieszanie tych cieczy. W przypadku pyłów należy rozróżnić dwa pojęcia:
• Gęstość rzeczywista ρr (tzw. piknometryczna) opisująca gęstość ziaren pyłu, bez uwzględniania
zawartego pomiędzy nimi powietrza, wyznaczana np. za pomocą piknometrów. Jest to wielkość
mająca znaczenie przy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz