Mejoza - strona 5

Dziecko z Zespołem Downa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

mejozy. Mejoza działa bardzo podobnie jak mitoza, z jednym ważnym wyjątkiem. Podczas mejozy każda para...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

+. Deficyt tych jonów hamuje syntezę kallozy, co z kolei destabilizuje przegrodę pierwotną. Mejoza 1 podział...

Mikrobiologia przemysłowa- workowce

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1134

różnych powstaje diploida, która ulega samorzutnej haploidyzacji bez mejozy. Przykłady: Aspergillus...

Egzamin pytania 03

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2058

, oryzalina, cytochalazyna, koncentracja krytyczna B. Mitoza, cykl komórkowy, apoptoza, mejoza, budowa jądra...

Protista w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1246

) * gdy następuje poprawa warunków zewnętrznych taka komórka mogła przejść podział redukcyjny (mejozę), wytwarzając...

Fungi - biologia laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

przechodzi mejozę, następnie mitozy i wytwarza nowe zoospory. - w fazie haploidalnej dochodzi do połączenia...