Budowa morfologiczna kwiatu, mikrosporogeneza i makrosporogeneza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa morfologiczna kwiatu, mikrosporogeneza i makrosporogeneza - strona 1 Budowa morfologiczna kwiatu, mikrosporogeneza i makrosporogeneza - strona 2

Fragment notatki:


Budowa morfologiczna kwiatu  kwiat rośliny okrytozalążkowej osadzony jest na cienkiej łodyżce zwanej szypułką, która u góry rozszerza się  w tzw. dno kwiatowe  niekiedy szypułka jest bardzo krótka lub nie występuje wcale, wtedy kwiat jest siedzący  dno kwiatowe może być płaskie ( w postaci talerzyka lub krążka), wypukłe (stożkowate) oraz wgłębione  ( kubkowate). Środek dna kwiatowego zajmuje słupkowie złożone ze słupków.   Słupkowie otoczone jest pręcikowiem złożonym z pręcików  zewnętrzna część kwiatu (okwiat) złożona jest z barwnych płatków korony i zielonych działek kielicha.  Istnieją także kwiaty w okwiatem pojedynczym, niezróżnicowanym na kielich i koronę   w kwiecie znajdują się także gruczołowe organy wydzielające nektar – miodniki  Budowa słupka:  słupek jest przekształconym owocolistkiem  w dolnej części jest on rozszerzony w tzw. zalążnię, która tworzy komorę z umieszczonymi w niej zalążkami  słupek zwęża się ku górze w szyjkę zakończoną znamieniem. Gdy nie ma szyjki, znamię jest siedzące  podczas zapylenia na znamieniu słupka osiadają ziarna pyłku  słupkowie może składać się z wielu wolnych słupków jednokrotnych, częściej jenak owocolistki zrastają się w  jeden słupek wielokrotny  zalążki osadzone są na tzw. łożysku, występującym na ścianie zalążni najczęściej w miejscu zrastania się  owocolistków   u niektórych roślin liczba zalążków jest zredukowana do jednego   zalążnia z zalążkami przekształca się w owoc z nasionami  słupki mogą być dolne i górne w zależności od osadzenia ich na dnie kwiatowym   Budowa pręcika  pręcik składa się z cienkiej nitki i osadzonej na niej główki   główka pręcika zawiera dwa pylniki połączone ze sobą łącznikiem  w każdym pylniku znajdują się 2 komory pyłkowe, zawierające liczne ziarna pyłku, czyli pyłek kwiatowy  ziarna pyłku są bardzo drobne, niekiedy pokryte wyrostkami lub lepką cieczą, co ułatwia osadzenie się pyłku  na znamieniu słupka  pręcikowie składa się z wielu pręcików, niekiedy pręciki w kwiecie są niejednakowej długości  Okwiat  zbudowany z listków kwiatowych, które ochraniają rozwijające się pręciki i słupki oraz są powabnią dla  owadów zapylających kwiaty  u roślin jednoliściennych występuje zwykle okwiat pojedynczy (ma wszystkie listki jednakowe, nie  zróżnicowane na kielich i koronę)  dwuliścienne mają okwiat zróżnicowany na zewnętrzny kielich (złożony z działek) i wewnętrzną koronę 

(…)

… mejotycznego (mejoza)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz