Matematyka finansowa kredyty - strona 6

Wykład - finansowanie gmin

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

finansową gminy sprawowany przez bank po udzieleniu kredytu na finansowanie niedoboru - kredyt...

Przychody i koszty finansowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Przychody i koszty finansowe. W ramach działalności gospodarczej jednostka może prowadzić operacje...

Kredyty bankowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

i odpisuje w koszty finansowe w równych ratach w ciągu okresu, na który zaciągnięto kredyt. Przykład 1 Spółka...

Ewidencja kredytów bankowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

Kredyty bankowe Rachunek bankowy Dt Dt Ct Dt Ct Ct Koszty finansowe Ct Dt niezapłaconego w terminie...

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

pozabilansowe: gwarancje i poręczenia bankowe; kredyty dla instytucji finansowych, niefinansowych i osób...

Pożyczki i kredyty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

do przejęcia zobowiązań finansowych wynikających z zaciągnięcia kredytu. Bank moŜe Ŝądać innego, materialnego...

Kredyt-wyjaśnienie terminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

finansowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Udzielanie kredytów i pożyczek to podstawowa...