Macierz symetryczna algorytm - strona 8

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

, wtedy rozwiązanie takich układów równań będzie wymagało zastosowania teorii uogólnionej odwrotności macierzy. 2...

Analiza czynnikowa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

(nieskorelowanych) czynników w oparciu o dekompozycję macierzy współczynników korelacji między zmiennymi pierwotnymi...

Analiza czynnikowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

(nieskorelowanych) czynników w oparciu o dekompozycję macierzy współczynników korelacji między zmiennymi pierwotnymi...

Kryptografia, algorytmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kryptografia i bezpieczeństwo komputerów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1834

wykorzystuje zarówno algorytmy szyfrowania z kluczem symetrycznym (DES, IDEA) jak i kluczem asymetrycznym (RSA...

Aproksymacja - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Ewa Janina Skubalska-Rafajłowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

. Do znalezienia współczynników wielomianu posłuży nam następujący algorytm: Jeżeli punktu pomiarowe pogrupujemy...

Metody hodowlane - Wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841

kwadratowej to macierze symetryczna S, diagonalna D, identyczności I:  1 0,5 20  0,5 0 0  1 0 0 S  0,5...

Teoria gier - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Rusiecki
 • Techniki wspomagania decyzji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

, gra o sumie stałej i zerowej, gra Bayesowska, gra symetryczna, strategia minmax. Czym jest Teoria gier...