Mżawka - strona 5

note /search

Masy powietrza i fronty

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Meteorologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

mgły lub chmur Stratus. Widzialność m oże pogorszyć się, a nawet wystąpić mżawka. Na ogół przyjmuje...

Mgły i zamglenia

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Meteorologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

mżawki lub słaby opad drobnokroplistego deszczu, dodatkowo obniżający zasięg widzialności...

Hydrologia - wykłady

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1939

o średnicy 0,5-5 mm, maksymalnie 7-8 mm Mżawka – krople o średnicy poniżej 0,5 mm Śnieg – kryształki lodu...

Woda w atmosferze-opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1127

w wyniku kondensacji pary wodnej. Występują w postaci ciekłej (deszcz, mżawka, rosa, mgła, zamglenie, pył...

Egzamin-pytania

  • Uniwersytet Gdański
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

(wichura, wiatr, deszcz, mżawka, temp- ważne dla pracy dźwigów). Informacje pogodowe przesyłane...