Lotność - strona 2

Pył węglowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

pyłu węglowego i całkowicie pozbawiającą ten pył kopalniany lotności Pył węglowy bezpieczny to pył...

Dyfuzja

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1603

jest zjawisko dyfuzji cząsteczek gazu do strumienia przepływającej pary substancji o małej lotności (np. rtęć). ...

Prężność pary - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

otoczenia stąd:  KH jest funkcją zarowno lotności jak i rozpuszczalności PRĘŻNOŚĆ PARY – jest to ciśnienie...

Wybuch 2 - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

węglowego uzależnione jest od szeregu czynników: - wybuchowość pyłu węglowego - lotność pyłu węglowego...

Sposoby mineralizacji próbek - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1582

i kwasotwórczych - topliwości soli - lotności soli. W celu niedopuszczenia do strat fosforu i chloru...

Wykład 08 destylacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

będzie więcej składnika lotniejszego, a w drugim więcej składnika o mniejszej lotności w porównaniu do składu surowca...

Emisyjna - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

jednak być spełnione dodatkowe wymagania. Standard musi się podobnie wzbudzać i mieć podobną lotność. ...