Logistyka zaopatrzenia - strona 29

Marketing zakupu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

zaopatrzenia, zapewnia jego przejrzystość, orientację w potencjalnych kierunkach substytucji obiektów zakupu...

Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

100,00 Struktura geograficzna zaopatrzenia w latach 1995-97 w ujęciu wartościowym.\ Spółka zaopatruje...

Marketing - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

jest konsekwencją tych stosunków o charakterze negocjacyjnym, jak handel, obrót towarowy, zbyt, zaopatrzenie...

Projekt "Boryszew"

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Zbigniew Mazur
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

, informacje o zmianach rynków zbytu, źródła zaopatrzenia, produkty, konkurencja, kierownictwo, założenia...

Firma - definicja firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

). Firma nie może wprowadzać w błąd, co do: osoby przedsiębiorcy, źródeł zaopatrzenia, przedmiotu...