List przewozowy - strona 14

Prawo zobowiązań

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, treść i rodzaje świadczenia, wysokość odszkodowania, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Ponadto są w niej omówione takie zagadnienia, jak: wykonywanie zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań, sprzedaż, najem...

Prawo gospodarcze - opracowanie pytań na egzamin

Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Ma 51 stron. Porusza takie zagadnienia jak: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prokura, spółka cywilna, spółki kapitałowe, cywilne i jawne, odpowiedzialność wspólników, spółka komandytowa, spółka akcyjna, umowa gospodarcza, umowy, umowa najmu, umowa użyczenie, sądownictwo polubow...

Rynek papierów wartościowych 2

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

się według rozmaitych kryteriów (rys. 1). Papiery wartościowe Finansowe Towarowe listy przewozowe konosamenty warranty...

Bankowość- dr Joanna Kaczor Uek

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Joanna Kaczor
  • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3311

. Mogą to być listy przewozowe, faktury, oświadczenie rzeczoznawców, itp. Odwołanie i zmiana warunków akredytywy...

Planowanie potrzeb materiałowych

  • Politechnika Śląska
  • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5089

lub termin podany w liście przewozowym. Dodatkowo uwzględniane są informacje specjalisty ds. zaopatrzenia...

Bankowość - notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2891

. Mogą to być listy przewozowe, faktury, oświadczenie rzeczoznawców, itp. Odwołanie i zmiana warunków akredytywy...