List motywacyjny - strona 7

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

kandydata do pracy; rozmowy kwalifikacyjne, aplikacje, na które składają się CV, podania, listy motywacyjne...

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

zawodowego i listu motywacyjnego, szkolenia w zakresie: autoprezentacji, pisania ofert, zachowań w czasie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Janusz Marek
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2933

jak pisać CV i list motywacyjny, jak prowadzić rozmowę z potencjalnym pracodawcą, na co zwracać uwagę...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

wymagali od kandydatów. Standardowo wymaga się życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Analizując...