Liczba losowa - strona 5

Metody progowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Kozaczek
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

” metodą progową sekretu; W(0) = M mod p = M Arbitralnie (np. wykorzystując generator liczb losowych...

Słówka - matematyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

liczba całkowita integer liczba dodatnia positive number liczba kardynalna cardinal number liczba losowa...

Algorytm RSA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1778

algorytmem Euklidesa. Procedura polega więc na generowaniu serii liczb losowych, testowaniu ich względem Φ(n...

Statystyka międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 5425

w próbce, itp.PRZYKŁAD: Próbka 40. elementowa - utworzona za pomocą generatora liczb losowych, z rozkładu...

Matryca komutacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

jest w generatorze liczb losowych, uruchamianym przy pomocy przycisku SW6. Wygenerowaną liczbę można obejrzeć dzięki...

Technologie sieci LAN

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

, gdzie ri to liczba losową z przedziału , k=min{i,10}, a S to wartością szczeliny czasowej (ang...