Lesistość - strona 8

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

zwiększania lesistości uzupełniony będzie o dotacje dla rolników. Wypłaty dla rolników podejmujących...

Geografia - Halny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

lesistość- Oman, Egipt Minusem komunikacji wodnej na Jeniseju jest sezonowy kilkumies okres zladzenia...

Geografia 2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

1969 Najmniejsza lesistość- Oman, Egipt Minusem komunikacji wodnej na Jeniseju jest sezonowy...

Wykład - Partie pollityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System politczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

do reprywatyzacji ? pod jakąkolwiek postacią ? lasów państwowych. Polska powinna zwiększyć lesistość kraju do 2020 r...

Założenia do projektu scalenia

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Barbara Lech-Turaj
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1729

na południowym-zachodzie, co powoduje małą lesistość wsi (1.3 ha). Według danych Urzędu Stanu Cywilnego Gminy...

Powiat Ostrzeszowki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

utrzymania. Warunki przyrodnicze gminy : urozmaicona rzeźba terenu z dużymi deniwelacjami, wysoka lesistość...

Geografia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy geografii
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2135

, a jej uprawa zajmuje ok. 1/3 ziem uprawnych   10.  Spośród wymienionych państw wybierz dwa, których lesistość...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

, sortowaniu i osadzaniu. Zagrożenie ocenia się przy pomocy 3-stopniowej skali ( rzeźba terenu, lesistość...