Leon Petrażycki - strona 2

Definicja prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

, religią, moralnością itp.) PŁASZCZYZNA PSYCHOLOGICZNA Twórca - Leon Petrażycki. Zakładał, iż prawo...

Realizm prawniczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1435

Leon Petrażycki. W tym czasie psychologia wyróżniała trzy kategorie przeżyć: a) poznawcze...

Państwo a przemoc-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Idea rządów prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

samych i wobec społeczeństwa”. -Leon Petrażycki (1867-1931r.) - prawo to normy dwustronne - zobowiązujące...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

rozważania Koncepcje psychologiczno-prawne - prawo lokowały w przeżyciach psychicznych - przedstawiciel: Leon...

Pojęcie i funkcje prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 798

-prawne - prawo lokowały w przeżyciach psychicznych - przedstawiciel: Leon Petrażycki - wyróżniał 4...