Różnice oraz związki między prawem a moralnością - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice oraz związki między prawem a moralnością - omówienie  - strona 1 Różnice oraz związki między prawem a moralnością - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Różnice oraz związki między prawem a moralnością.
Moralność to ogół norm, ocen, wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności, sprawiedliwości. Są charakterystyczne dla określonej społeczności w określonym czasie.
System prawny i system moralny pozostają ze sobą w ścisłych zależnościach ( relacjach ). Chodzi tutaj o cztery podstawowe rodzaje zależności: relacje treściowe, relacje systemowe, relacje strukturalne, relacje funkcjonalne.
Relacje treściowe charakteryzują merytoryczne związki między normami prawnymi i moralnymi. Dotyczą zakresu podmiotowej i przedmiotowej regulacji tych norm oraz ich kwalifikacji. Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, widoczna jest istotna różnica. Normy prawne adresowane są do osób fizycznych i prawnych, normy moralne tylko do osób fizycznych. Natomiast biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy, to normy prawne regulują inne kwestie, a normy moralne inne.
Relacje systemowe między prawem a moralnością dotyczą hierarchii obu systemów. W tej kwestii można wyróżnić trzy stanowiska:
nadrzędność prawa nad moralnością
nadrzędność moralności nad prawem
odrębność obydwu systemów
Relacje strukturalne między prawem a moralnością pozostają w ścisłym związku z relacjami treściowymi i systemowymi. Są one głównie określane przez reguły systemu prawa. Wskazują one , w jaki sposób zasady i normy moralne związane są z systemem prawa. Dokonuje się to przy pomocy szczególnych konstrukcji normatywnych, np. poprzez inkorporację zasad moralnych do systemu prawnego, oraz poprzez tzw. odesłania, czy też powiązania interpretacyjne.
Inkorporacja ( przenikanie ) niektórych zasad moralnych do systemu prawa następuje w postaci zasad prawa formułowanych przez przepisy prawa. Wtedy normy moralne przybierają postać przepisu, zostają wyrażone w przepisie prawnym.
Odesłania norm prawnych do systemu norm moralnych przybierać mogą formy odesłań bezpośrednich ( klauzule generalne np. zasad słuszności, sprawiedliwości, współżycia społecznego, dobrej wiary ) lub odesłań pośrednich ( bezpośrednio zawartych w przepisach prawa jako zasady prawa ) .
Powiązania interpretacyjne występują przy stosowaniu prawa. Organy stosujące prawo muszą uwzględniać przy przeprowadzaniu wykładni prawa zasady moralne, wskazane przez odpowiednie dyrektywy interpretacyjne.
Relacje funkcjonalne między prawem i moralnością wskazują na wzajemne oddziaływanie prawa i moralności. Odzwierciedlają one w szczególności wzajemne oddziaływanie świadomości prawnej i świadomości moralnej.
Reprezentatywne poglądy na temat genezy i istoty państwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz