Lege artis - strona 2

note /search

Oskarżony-opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

do tego pracownika służby zdrowia ii. zachowanie wskazań wiedzy lekarskiej, ( lege artis ) iii. badania...

Wstęp do edytorstwa-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1204

, którzy przychodzi z drukarni, lege artis powinien nadejść w momencie, gdy reszta jest jeszcze nie oprawiona...

Nauka o przestępstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo karne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3556

może być dokonany wyłącznie za zgodą pacjenta powinna być podjęta lege artis - zgodnie z aktualnym stanem wiedzy...

Wykład - zarządzanie ryzykiem kredytowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

I. ZARZADZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Niepewność - interpretacja i czynniki kształtujące Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to opisanie jej istoty jest dość trudne. Termin niepewność ...

Prawo karne

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4081

PRAWO KARNE - PODSTAWOWE POJĘCIA Podział prawa karnego: karne materialne - k.k.; karne procesowe - k.p.k. ; karne wykonawcze - k.k.w. Ad. 1 Zespół norm prawnych, określających czyny społecznie szkodliwe - przestępstwa, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i środki zabezpi...

Prawo karne - Sądy - Konstytucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1806

Prawo karne, kazusy. Rozdział I: Zasady odpowiedzialności karnej 1 str. 21 2 str. 21 3 str. 22 4 str. 22 6 str. 23 7 str. 23 8 str. 24 Rozdział II: Formy popełnienia przestępstwa 5 str. 42 6 str. 42 7 str. 43 14 str. 46 21 str. 49 Rozdział III: Wyłączenie odpowiedzialności karnej 2 str. 54 3 str. 55...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 6482
Wyświetleń: 7343

❶ pojęcie prawa karnego  prawo  karne  (materialne)   –  co  jest  przestępstwem,  co  za  nie  grozi  (kara,  środki  karne)  oraz  zasady  odpowiedzialności karnej   prawo karne procesowe  (proceduralne)  –  sposób  postępowania  organów  państwowych  w  procesie  karnym  (ustalenie  czy  i  prze...

Prawo karne - obszerne omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo karne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1918

in. zagadnienia takie jak: prawo karne, funkcje prawa karnego, działy prawa karnego, nauki pokrewne prawa karnego, budowa przepisu prawa karnego, początek obowiązywania ustawy karnej, koniec obowiązywania ustawy karnej, przedmiotowa strona przestępstwa, teorie związku przyczynowego. W notatce zna...