Leasing zwrotny

note /search

Leasing-prezentacja leasing

  • Uniwersytet Gdański
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1617

, Bezpośredni( producentà klient i pośredni( producentàpośrednikàklient) Leasing zwrotny( sale and lease back...

Prawo handlowe - umowa leasingu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

dopuszczalny jest tzw. leasing zwrotny, polegający na tym, iż zbywcą rzeczy jest przyszły korzystający...

Leasing - istota i rodzaje

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2429

od łacińskiego słowa „tenere”, czyli trzymać, dzierżyć. W leasingu zwrotnym leasingobiorca jest dostawcą...