Krzywa podaży - strona 2

note /search

Model podaży i popytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

zawiera dwie części: krzywa podaży i krzywa popytu. Krzywa podaży przedstawiona została na rysunku 3.1...

Rynek - popyt, podaż

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2485

. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KRZYWĄ PODAŻY: Technika Działalność regulacyjna państwa Koszty CENA ROWNOWAGI...

Efekty długookresowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

wielkości produkcji Te same zasady stosuje się przy konsumowaniu długookresowej krzywej podaży...

Prawo straty - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

kosztów krańcowych i przeciętnych typowego przedsiębiorstwa gałęzi przemysłu. Krzywa podaży gałęzi...

Wykład - pojęcie podaży

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

przy danych cenach i w danym czasie Nietypowe krzywe podaży: Podaż sztywna (doskonale nieelastyczna) Podaż...

Elastyczność podaży

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

to pionowa i pozioma krzywa podaży. Pionowa krzywa podaży ma elastyczność zerową, gdyż wzrost lub spadek ceny...

Podaż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

: Krzywa podaży S, podobnie jak krzywa popytu P, może mieć różne nachylenie, które jest mierzone stosunkiem...

Równowaga na rynku pracy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

będzie się utrzymywała na po­ziomie równowagi w punkcie E tak długo, jak długo nie zmieni się położenie krzywej podaży...

Rynek-podstawowe pojęcia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

jest dodatnią funkcją ceny. Kształt krzywej podaży względem ceny można także objaśnić wzrostem kosztów...