Krzywa obojętności a linia budżetowa - strona 21

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

użyteczności całkowitej, łącząc te punkty otrzymujemy krzywą obojętności całkowitej (konsumpcja). Posuwając...

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1589

; zmniejszanie PN. Krzywa obojętności-ilustruje różne kombinacje 2dóbr dające ten sam poziom użyteczności...

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1134

; zmniejszanie PN. Krzywa obojętności-ilustruje różne kombinacje 2dóbr dające ten sam poziom użyteczności...

Pytania testowe z fizyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

linii budżetu, c. równoległe przesunięcie linii budżetu, d. równoległe przesunięcie krzywej obojętności...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

czynnikach bez zmian, spowoduje: a. zmianę nachylenia krzywej obojętności, b. zmianę nachylenia linii budżetu...

Pytania na egzamin - teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

czynnikach bez zmian, spowoduje: a. zmianę nachylenia krzywej obojętności, b. zmianę nachylenia linii budżetu...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3325

tego koszyka dóbr na prostej ograniczenia budżetowego, w czym pomagały nam krzywe obojętności...

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

położonej krzywej obojętności możliwej do osiągnięcia przy ograniczeniach (punkt styczności linii budżetowej...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 5712
Wyświetleń: 8533

krzywej podaży. Krok 3. Deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa. - deficyt budżetowy - nadwyżka wydatków...