Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

i w trombinę? Powoduje to tromboplastyna w obecności jonów wapnia. 71. Jaką rolę w procesie krzepnięcie krwi...

Prostaglandyny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

- zapobiega krzepnięciu krwi rozszerza naczynia krwionośne jak NO. TXA2 - przeciwstawne działanie...

Krew i chłonka - skład i rola

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

- odpowiedzialny za krzepnięcie krwi. Krzepnięcie odbywa się przez przemianę białka fibrynogenu w nierozpuszczalną...

Krew - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757

i innych substancji powodujących krzepnięcie krwi * Co powodują glikoproteiny umieszczone na powierzchni erytrocytu...

Fizjologia człowieka

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3787

morfotycznych, krwinki czerwone, hemoglobina, grupy krwi, krwinki białe, trombocyty, krzepnięcie krwi, limfa...

Wykład - funkcje krwi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Immunologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

g/litr Fibrynogen- odgrywa podstawową rolę w procesie krzepnięcia krwi(3-4%) wytwarzane w komórkach...