Krzemiany - strona 25

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

soli a szczególnie kwasów i wodorotlenków, stopione krzemiany i inne zdysocjowane stopione sole...

Środowiskowy podział mórz

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

• Obserwuje się wysokie stężenia biogenów (azotanów, fosforanów i krzemianów), które tworzą potencjał...

Budownicto - pomoc naukowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2205

. Otrzymujemy spiek ilastych z dodatkami gipsu Skład mineralny: Alit: 3CaO·SiO2 (C3S) krzemian trójwapniowy 35...

Metalurgia miedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3920

żelazawy łączy się z krzemionką tworząc krzemian żelazawy (2FeO*SiO2). • Siarczki miedzi i żelaza (Cu2S...

Wody i ścieki2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Buda
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

wodorotlenki,oraz krzemiany,borany,fosforany,amoniak,zasadowe zw.org.sole hydrolizujące z odczynem...