Krajowa Rada Sądownictwa - strona 11

Wykład - ustrój Francji

  • Uniwersytet Warszawski
  • Współczesne systemy polityczne - WSP USA
  • Ustrój III RP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1134

sądowniczej - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów - wskazuje 1 członka Krajowej Rady...

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Tomasz Kamiński
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwer...

Podstawy prawa notatki

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3444

sądów powszechnych mianuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sądami kierują prezesi...

Prawo konstytucyjne - najważniejsze zagadnienia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5957

doc i jest opracowaniem 30 zagadnień. Przykładowe tematy to: pojęcie i geneza konstytucji, funkcje konstytucji, cechy szczególne konstytucji, zwyczaj i precedens konstytucyjny, funkcje trybunału konstytucyjnego w Polsce, skarga konstytucyjna. Ponadto w notatce zostały omówione terminy związane z tak...