Krajobraz kulturowy - strona 4

Cele III rzedu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

i szpitali 5. ochrona krajobrazu kulturowego przed zniszczeniem i dewastacja - w Polsce slabo wdrozona...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3990

(rzeźba, klimat, wody, lasy). Krajobraz kulturowy Polski i jego wpływ na kształtowanie atrakcyjności...

Wykład - granice państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 602

POWSTANIA Antecedentna tj. powstałe przed uformowaniem się na danym obszarze krajobrazu kulturowego np...

Państwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

przed ukształtowaniem osadnictwa i krajobrazu kulturowego na danym obszarze, np. granica między USA a Kanadą...

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury...