Korona drogi - strona 2

DROGOWNICTWO - PODSTAWOWE POJĘCIA

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Włodzimierz Martinek
  • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

drogi. Utwardzone pobocze posiada na­wierzchnię wystarczającą do ruchu i postoju pojaz­dów. Nawierzchnią...

Niweleta - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Ewa Homa
  • Budownictwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3486

gruntowych, i. wyniesieniu krawędzi korony drogi ponad teren na wysokość: i. minimum 0,8-1,0 m w gruntach...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.2

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Barbara Strycharz
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5614

drogi. Rys.24. Sączek poprzeczny. Sączki podłużne są usytuowane równolegle do osi drogi. Służą...