Konwencja wiedeńska 1980 - strona 4

Stosunki i służba dyplomatyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

Akwizgrańskim (1818r.)  Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961r.) - stworzona przez Komisję...

Wykład - Przywileje i immunitety dyplomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

definiowane. Konwencja wiedeńska stanowiąc o tych pojęciach nie przeprowadza między nimi żadnego rozróżnienia...

Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

, nieinterwencji i nienaruszalności terytorialnej oraz zasadę równości państw Kongres Wiedeński (1815r.)  ustalono...

Wykład - Pełnomocnictwa do zawarcia traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

. Konwencji domniemanie w stosunku niektórych kategorii osób, które nie muszą przedstawiać pełnomocnictw...

Wykład - Traktat a państwa trzecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 651

wiedeńskiej wynika, że nałożenie zobowiązania wynika w sposób wyraźny - pisemny. Konwencja przewiduje jedynie...

Prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582

można uważać Konwencję Wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku (weszła w życie 1 sierpnia...