Konwencja wiedeńska 1980 - strona 2

Spis konwencji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Anna Trocka
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

o statucie uchodźców z 1951 r. Prawo dyplomatyczne i konsularne Konwencja wiedeńska o stosunkach...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...

Kodyfikacja prawa międzynarodowego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Wasilewski
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1659

morza (1958r.) 2) Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961r.) 3) Konwencja Wiedeńska...