Konwencja o Prawie Morza

Konwencja o prawie morza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

Polskiej. Dano w Warszawie dnia 6 listopada 1998 r. (Konwencja o prawie morza oraz Porozumienie w sprawie...

Wykład - Morska strefa przyległa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

w specjalnie przewidzianych dziedzinach i ograniczonym zakresie. Konwencja o prawie morza przewiduje możliwość...

Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

do 27.05.1958 r. odbyła się konferencja genewska, na której uzgodniono 4 konwencje dotyczące prawa morza (86...

Podział traktatów według funkcji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

o prawie morza - nadrzędność w stosunku do porozumień genewskich o prawie morza Konwencja z Rio de Janeiro, 1992r...

Wykład - Reżim prawny morza otwartego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092

obejmuje wody morskie znajdujące się poza granicami morza terytorialnego. Konwencja z 1982r. wyłącza...

Wykład - Reżim prawny Obszaru

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

ludzkości. Konwencja o prawie morza z 16 listopada 1944r. Obszar międzynarodowy, znajdujący...

Wykład - Arbitraż międzynarodowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

w ramach KBWE, jak również w konwencji „O prawie morza”. Strony sporu w ramach arbitrażu mogą zdecydować...