Kontrakt terminowy - strona 9

Giełda papierów wartościowych - Akcja

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780

są tam zarówno akcje, obligacje jak i instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i warranty). Wszystkie te papiery...

Rynek kapitałowy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Górski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

inwestycyjne, kontrakty terminowe i waranty. Ponadto, prawa poboru i prawa do akcji także notowane...

Sesja giełdowa, systemy notowań

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych...