Kontrakt terminowy - strona 13

Wykład - CATALYST - rynek obligacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Irena Pyka
  • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 560

giełdowym znajdują się: 1/ kontrakty terminowe: na indeksy WIG20 i mWIG40, na waluty USD i EURO, GBP i CHF...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

Dokument jest obszerny ma objętość 26 stron w formacie doc, znajdują się w nim również schematy organizujące wiedzę merytoryczną. W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: przedmioty transakcji, kreacja pieniądza, pośrednicy finansowi, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwo, państwo, i...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

Polski system giełdowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Rozdział I ROLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE 6 Pojęcie giełdy i systemu giełdowego 6 Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 10 Historia polskich giełd papierów wartościowych 14 Rozdział II SYSTEM ORGANIZACYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POL...

Mikroekonomia - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Glinka
  • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2653

, kontrakty terminowe. Akcje są zbywalnym papierem wartościowym uosabiającym udział w kapitale emitenta...