Konotacja - strona 2

Argumenty perswazyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

(mogą to być konotacje pozytywne lub negatywne), np. „w stosunku do zwierząt wszyscy ludzie są nazistami” - przytoczenie...

Obowiązki jednostki wobec państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

. Stylistyka jest bardzo nowoczesna i słusznie pozbawiona wielu nieprecyzyjnych i mających złe konotacje...

Zagadnienia z wstępu do logiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

i treść językowa (konotacja). Stosunki zakresowe. Klasyfikacja nazw. 4. Zdanie proste i złożone; zdanie...

Pojęcie ideologii i struktura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

pozytywny, w szerszym obiegu- wprowadzone przez marksizm, 3 konotacje -pozytywne znaczenie(świadomość...

Zmysł smaku i węchu - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

"przyjaciela" i "wroga". Pojęcie "swojskiej atmosfery" ma bardzo istotna "węchową" konotację. Zmysł powonienia...

Style odbioru - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2520

. poetycka (estetyczna, autoteliczna) KOD f. metajęzykowa KONTAKT f. fatyczna DENOTACJA KONOTACJA NADAWCA f...