Konflikt interpersonalny - strona 83

Zasady negocjacji - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

, konflikt, fra interesów, ludzkie ambicje, chęć rywalizacji, obawy....

Proces sądowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

PROCES SĄDOWY Konflikt społeczny  sytuacja, w której jedna ze stron występuje z określonym...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3983

i interpersonalnego doświadczanych przez kobietę usiłującą perfekcyjnie odegrać wszystkie życiowe role. Tak się nie da...

Komunikacja niewerbalna - Mimika

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Krótki przewodnik po komunikacji niewerbalnej Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarówno...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

dla systemu oceniania; *tworzenie przesłanek przy wyznaczaniu ścieżek karier; *minimalizacja konfliktów...

Struktura grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1890

, że dopiero 3 osoby tworzą grupę - dopiero w takiej grupie występuje wielość stosunków interpersonalnych...