Konceptualizacja psychologia - strona 2

Notatki z wykładów psychologia

 • dr Bożena Gulla
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2527

, koncepcje fenomenologiczne, podejście interakcyjne. Koncepcje psychologii stosowanej - konceptualizacja...

Psychologia jako nauka - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2100

Temat: Psychologia jako nauka. Termin psychologia składa się z 2 słów: Psychos - nauka o sferze...

Model konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1596

głównych zdarzeń konfliktowych: frustracja, konceptualizacja, zachowanie, reakcja drugiej strony i wynik...

Odmiany relatywizmu kulturowego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

konceptualizacji świata] r. językowy [szczególna wersja r. postrzegania, - nasze doświadczenie świata...

Fazy życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2247

aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia Psychologia w perspektywie całego życia (LSP) Podstawowym...

Skrypt psychologia organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: działy psychologii teoretycznej, stosowanej...