Kompostowanie - strona 8

Test-zestaw1

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

się do kompostowania? A toksyczne B palne C biogenne D lotne 9 Jakie substancje należy wyeliminować, by odpady...

Opracowanie zagadnień do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Banaszkiewicz
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

w tym recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii. RECYCLING ORGAN. - obróbka tlenowa w tym kompostowanie...

Biopolimery 2011- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
 • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2317

biologiczny proces kompostowania do CO2 wody, zw. nieorganicznych i biomasy z szybkością porównywalną...

Metody unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

: kompostowanie - przerabianie substancji organicznych pochodzenia biologicznego na kompost. fermentacja - proces...

Dioksyny i furany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

, czy też kompostowanie organicznej części odpadów, a także spalanie odpadów i zachodzące podczas tego reakcje chemiczne...