Komandytariusz - strona 10

Prawne formy przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

(są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności...

Prawo - pytania(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

… Wkład komandytariusza Umowa o dzieło zobowiązuje do wykonania: Najemca upoważniony jest do: Wada prawna...

Spółki, akcje - prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Pojęcie weksla i jego rodzaje             Weksel jest papierem wartościowym, gdyż posiadanie jego jest warunkiem wykonywania wszelkich praw wekslowych. Zapłata zaś weksla następuje za jego wręczeniem płacącemu (za zwrotem weksla). Tak jak niektóre inne papiery wartościowe weksel podlega w razie zag...

Obszar zainteresowań ekonomiki

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

, ten wspólnik nazywa się komandytariuszem i nie ma prawa reprezentowania spółki; ograniczona odpowiedzialność...

Analiza ekonomiczna - test - Marża

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

i obowiązków komandytariusza należy: odpowiedzialność wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, prawo...