Komórka nowotworowa - strona 13

Zmiany melanocytarne skry

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

(faza wzrostu poziomego). Komórki nowotworowe obecne są w naskórku i rzadko w warstwie brodawkowatej...

Biochemia narządowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

, przede wszystkim limfocytów B, poza tym na szeregu komórek nowotworowych. Skąd to białko bierze się w osoczu? Mianowicie...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3801

, który jest toksyczny dla bakterii i komórek nowotworowych. Dla optymalnej ekspresji tego mechanizmu przez makrofagi...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3241

     Lublin 20.01.2008 PATOMORFOLOGIA SKRYPT OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 2008 PRZEDMOWA  DO WYDANIA PIERWSZEGO Niniejszy skrypt jest efektem pracy kilkunastu osób, którym pragnę złożyć gratul...

Niedokrwistość

 • Dietoterapia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

, komórki nowotworowe, płyny ustrojowe, surowica Hemosyderyna - Micele żelaza połączonego z białkiem...

Wyniki badań oporności - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

[15, 16] Metoda ta polega na wykorzystaniu wraŜliwości komórek nowotworowych na podwyŜszoną...

Osteoporoza i choroba Graves Basedowa

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2863

w warunkach patologicznych, komórki nowotworowe czy tez limfocyty zapalne zwiększają osteoklastogenezę...

Badania biochemiczne krwi

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

z odwodnieniem, rozpad komórek nowotworowych spowodowanych intensywną chemioterapią, nadmierne wchłanianie...