Kod operacji - strona 2

MODBUS - Informacje podstawowe

 • Politechnika Poznańska
 • dr Zygmunt Kubiak
 • Bezprzewodowe sieci sensorowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1302

funkcji Pole funkcji w ramce zawiera dwa znaki w trybie ASCII łub osiem bitów w trybie RTU. Zakres kodów...

Synchronizacja procesów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Lewandowski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

, w którym kody operacji wait i signal są umieszczone w sekcji krytycznej. – Aktywne czekanie moŜe...

Ask 2 notatki

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

, do których ma nastąpić dowolnie występująca w każdej instrukcji zaraz po kodzie operacji. Oznacza to, że dane...

Komunikacja szeregowa Win 95,98

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1267

; fdwAction określa kod operacji do wykonania i może być kombinacją następujących wartości: PURGE_TXABORT...

Architektura TCP IP w Windows 6

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

 Rozdział 6  Śledzenie protokołu TCP/IP  W sieciach Windows pracuje wiele usług aplikacyjnych przesyłających  dane przy użyciu protokołów transportowych, takich jak TCP/IP.  Niektóre z usług aplikacyjnych przesyłają dane za pomocą protokołów  warstwy aplikacji, jak np. SMB, lub protokołów warstwy s...

Wstęp do programowania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051

Wykłady z wstępu do programowania Politechnika Krakowska Procedury i funkcje Funkcje w języku C W programie w języku C zawsze występuje co najmniej jedna funkcja - main - od której rozpoczyna się wykonanie całego programu. Oprócz niej mogą występować także inne funkcje zdefiniowane przez użytkowni...

Wstęp do Informatyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

code) Rozkaz maszynowy: Rozkazy w postaci binarnej, kod operacji (operation code) Adresy absolutne...