Informatyka - Systemy komputerowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - Systemy komputerowe - strona 1 Informatyka - Systemy komputerowe - strona 2 Informatyka - Systemy komputerowe - strona 3

Fragment notatki:

Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
I. System komputerowy
Spis treści:
1. Budowa mikrokomputera
2. Budowa i działanie mikroprocesora
3. Charakterystyka pamięci wewnętrznej
4. Charakterystyka dysku twardego
5. Nośniki pamięci
6. Urządzenia wejścia/wyjścia
7. Zastosowanie komputerów w gospodarce
Słowa kluczowe: drukarki, dysk twardy, dyski CD, dyski DVD, dyskietki, klawiatura,
mikrokomputer, mikroprocesor, monitor, myszka, pamięć cache, pamięć flash, pamięć
operacyjna, pamięć stała.
Budowa mikrokomputera
Zasada pracy komputera osobistego opiera się na pomyśle maszyny von Neumanna z
1945 rok. Projekt amerykańskiego naukowca przewidywał wykorzystanie jednostki
arytmetyczno-logicznej i pamięci, w której przechowywane mogłyby być dane i
program je przetwarzający. Tę koncepcję realizują właśnie komputery. Przetwarzanie
w nich informacji polega na dostarczeniu danych, które poddawane są określonym
działaniom, dzięki którym otrzymywane są wyniki. Ten ogólny schemat przetwarzania
informacji pokazuje rysunek 1.
Rysunek 1. Schemat przetwarzania informacji1
DANE
WEJŚCIOWE
KOMPUTER
DANE
WYJŚCIOWE
(WYNIKI)
PROGRAM
Komputer jest to urządzenie elektroniczne przetwarzające dane według określonych
reguł, zapisanych za pomocą programu komputerowego. Komputer połączony jest z
1
opracowanie własne
1
Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
urządzeniami zewnętrznymi typu: klawiatura, monitor, drukarka, które pozwalają na
wprowadzanie i wyprowadzanie danych z komputera oraz interakcję z uŜytkownikiem.
Komputer z urządzeniami zewnętrznymi nazywany jest sprzętem komputerowym
(ang. hardware). Sprzęt wraz z zainstalowanym w nim oprogramowaniem tworzy
system komputerowy, który wykorzystuje do swoich celów uŜytkownik.
Komputery mogą być klasyfikowane według róŜnych kryteriów. Z punktu widzenia
zastosowań gospodarczych waŜne są dwa kryteria: moc obliczeniowa oraz cena. Biorąc
je obydwa pod uwagę moŜna podzielić komputery na:2

superkomputery,

komputery podstawowego szeregu (mainframes),

minikomputery,

mikrokomputery (stacjonarne i przenośne).
Przykładem superkomputera jest CRAY, którego moc obliczeniowa pozwala na
wykonywanie miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, a jego cena
wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów dolarów. Ta klasa komputerów
znajduje zastosowanie w wojskowości, nauce, prognozowaniu pogody.
Komputery podstawowego szeregu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie musi
istnieć jeden system informatyczny (np. systemy rezerwacji miejsc na lotniskach).
Minikomputer znajduje zastosowanie w róŜnych jednostkach gospodarczych jako
scentralizowany komputer przetwarzający.
Mikrokomputery są najpowszechniej wykorzystywane w działalności gospodarczej, są
najtańsze spośród wszystkich wymienionych grup. Przedsiębiorstwa wykorzystują
szereg aplikacji, działających na tych komputerach do wspomagania pracy,
generowania sprawozdań, prostych analiz.
Podział ze względu na moc obliczeniową nie jest zbyt wyraźny, ze względu na szybki
rozwój technologii. Dzisiaj mikrokomputery mogą mieć moc obliczeniową
minikomputera, chociaŜ cenowo mieszczą się dalej w swojej klasie.
Komputer składa się z kilku podstawowych modułów: układu sterowania,
arytmometru, pamięci, układów wejścia i wyjścia. KaŜdy moduł jest połączony z
innymi za pomocą wspólnego kanału komunikacyjnego, zwanego magistral

(…)

…, Warszawa
3
Technologia informacyjna
Opracowane przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej
Mikrokomputery wyposaŜane są teŜ w tzw. koprocesory – układy współpracujące z
mikroprocesorem, wyspecjalizowane w bardzo szybkim wykonywaniu pewnych funkcji,
np. graficzne, numeryczne.
Podstawowym składnikiem komputera osobistego jest płyta główna (zob. rysunek 3).
Instalowane na niej mikroprocesor i pamięć obudowane są dodatkowymi układami
umoŜliwiającymi im komunikację ze światem zewnętrznym. To, co najwaŜniejsze i
decyduje o "otwartości" architektury PC, to złącza pozwalające na podłączenie
urządzeń zewnętrznych do magistral. Układy elektroniczne tych urządzeń montowane
są na płytkach, które po wyposaŜeniu ich w grzebieniowe wtyki zyskują miano kart
rozszerzeń. Wetknięte w odpowiednie złącza płyty głównej…
… handlowych np. faktur od razu w kilku kopiach;

drukarki laserowe – elementem drukującym jest laser małej mocy, który nanosi
swą wiązką kropkę na światłoczuły bęben, miejsca, w których naniesione zostały
kropki zostają zaciemnione proszkiem (tzw. tonerem), odbite na papierze i
utwardzone termicznie. W tej technologii osiągana jest wysoka jakość druku
zarówno dla tekstu, jak i dla grafiki. Drukarki laserowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz