Architektura TCP IP w Windows 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 6 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 6 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 6 - strona 3

Fragment notatki:

 Rozdział 6  Śledzenie protokołu TCP/IP  W sieciach Windows pracuje wiele usług aplikacyjnych przesyłających  dane przy użyciu protokołów transportowych, takich jak TCP/IP.  Niektóre z usług aplikacyjnych przesyłają dane za pomocą protokołów  warstwy aplikacji, jak np. SMB, lub protokołów warstwy sesji, jak np.  NetBIOS. Administrator powinien rozumieć naturę ruchu, który powstaje  w  sieci przy wykonywaniu różnych czynności lub uruchamianiu  aplikacji. Np. znajomość obciążenia sieci przez konkretną aplikację  pomaga określić, jak jej praca wpływa na ogólną wydajność sieci.  Monitorowanie ruchu w sieci jest możliwe dzięki analizatorom protoko- łów. Windows NT Server jest wyposażony w program Network Monitor,  dzięki któremu można śledzić wpływające do serwera i opuszczające go  pakiety. W pakiecie Systems Management Networks firmy Microsoft  znajduje się bardziej wszechstronna wersja programu Network Monitor.  Można również  używać analizatorów innych producentów, np. Sniffer  firmy Network General, LANalyzer firmy Novell, Lanwatch32 firmy  Precision Guesswork itd.  Niniejszy rozdział omawia sposób użycia programu narzędziowego  Network Monitor i  dokonuje szczegółowej analizy pakietów  przechwyconych w sieci Windows.  Analizowanie ruchu w sieci przy użyciu programu  Network Monitor  Podrozdział ten omawia tylko podstawy efektywnej pracy z Network  Monitor - jego uruchamianie i definiowanie filtrów przechwytywania.  Dodatkowe szczegóły można znaleźć w dokumentacji programu.  Program Monitor sieci jest instalowany podczas instalacji usług  sieciowych w  systemie Windows NT Server 5. Program można  uruchomić logując się jako administrator i  wybierając  Programs/Administrative  Tools/ Network Monitor.      Rozdział 6  160  Rysunek 6.1  Główny ekran pro- gramu Network  Monitor.    Powinien pojawić się  główny ekran Monitora sieci (patrz rysunek 6.1).  Aby rozpocząć przechwytywanie pakietów, należy nacisnąć F10, wybrać  z menu Capture/Start lub kliknąć przycisk "" na pasku narzędziowym.  Jeśli serwer Windows NT jest podłączony do sieci, wówczas na ekranie  pojawią się statystyki przechwytywanego ruchu sieciowego oraz inne  informacje, np. stopień wykorzystania sieci, ramki na sekundę, bajty na  sekundę itp. (patrz rysunek 6.2).  Aby obejrzeć przechwycone pakiety, należy zatrzymać śledzenie. Można  to zrobić naciskając klawisze SHIFT+F11, albo wybierając z menu  Capture/Stop , a następnie View.  Rysunek 6.3 przedstawia przechwycone pakiety. Po podwójnym  kliknięciu na którymkolwiek z  nich można obejrzeć szczegółowo  zdekodowaną zawartość pakietu. Można tutaj rozwinąć każdą z warstw  ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz