Narzędzia diagnotyki sieciowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia diagnotyki sieciowej-opracowanie - strona 1 Narzędzia diagnotyki sieciowej-opracowanie - strona 2 Narzędzia diagnotyki sieciowej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Narzędzia diagnostyki sieciowej
Windows 2000 udostępnia kilka narzędzi (poleceń), których zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących IP. Są to: IPCONFIG, NETSTAT, TRA­CERT, PATHPING, NBTSTAT i NETDIAG. W tej części rozdziału zostało zamieszczone omówienie wszystkich narzędzi wraz z najczęściej wykorzystywanymi opcjami.
IPCONFIG
Parametry IP interfejsu są konfigurowane za pomocą okna Network and Dial-Up Connection (Połączenie sieciowe i dial-up). Istnieje możliwość przejrzenia ustawień za pomocą polecenia IPCONFIG. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące każdego interfejsu, wpisz IPCONFIG /all. Oto przykład tej operacji: Ethernet adapter:
Host Name: . . . . . . . . . . : PHX-W2KP-023.company.com
Description . . . . . . . : NETGERA FA310TX Fast Ethernet Adapter (NGRPCI)
Physical Address . . . . . : 08-00-09-AA-AA-AA
DHCP Enabled . . . . . . . : Yes
IP Address . . . . . . . . : 10.1.60.1
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway. . . . . . : 10.1.254.254
Primary WINS Server. . . . : 10.1.100.254
Secondary WINS Server. . . : 10.1.100.253
Lease Obtained . . . . . . : Saturday, November 29,1999 6:35:06 PM
Lease Expires. . . . . . . : Sunday, November 30, 1999 6:35:06 PM
Poniżej przedstawionych zostało kilka parametrów, przy pomocy których można wywoływać IPCONFIG. Za wyjątkiem dwóch pierwszych parametrów, wszystkie są nowymi właściwościami udostępnionymi w Windows 2000. Trzy parametry dotyczące DNS są naprawdę bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów.
IPCONFIG /release. Jeżeli karta została skonfigurowana dla DHCP, to wywołanie zwalnia aktualnie dzierżawiony adres. Za pomocą takiego wywołania można zmusić klienta do zwolnienia adresu, który ma zostać przypisany do innej karty.
IPCONFIG /renew. Jeżeli karta została skonfigurowana dla DHCP, to wywołanie zwalnia aktualnie dzierżawiony adres i natychmiast odnawia dzierżawę. W większości przypadków klient otrzyma adres, który poprzednio dzierżawił. Skorzystaj z tego wywołania, aby pobrać nowy pakiet konfiguracyjny DHCP.
IPCONFIG /displaydns — wyświetla rekordy w lokalnej pamięci DNS.
IPCONFIG /flushdns — czyści lokalną pamięć DNS.
IPCONFIG /registerdns — rejestruje klienta z dynamicznym DNS.
IPCONFIG /showclassid — wyświetla dostępne identyfikatory klasy DHCP dla karty.
IPCONFIG /setclassid — modyfikuje identyfikator klasy DHCP.
NETSTAT
NETSTAT Narzędzie to pochodzi bezpośrednio z systemu UNIX i może wyświetlać zbiór zadań z dowolnego interfejsu skonfigurowanego dla TCP/IP.


(…)

… 10.1.1.101 600
NBTSTAT -a. Wyświetla zawartość pamięci nazw na zdalnym komputerze o podanej nazwie NetBIOS. Przy pomocy tego polecenia wyświetlany jest również adres MAC zdalnej karty sieciowej. Przykładowa składnia polecenia: NBTSTAT-a phx -dc­-01.
NBTSTAT -A. Wyświetla zawartość pamięci nazw na zdalnym komputerze o podanym adresie IP. To polecenie wyświetla również adres MAC zdalnej karty sieciowej…
… z każdego interweniującego rutera.
TARCERT wysyła najpierw żądanie echa ICMP z wartością TTL równą 1, co powoduje otrzymanie odpowiedzi pierwszego routera. Następne ICMP posiada wartość TTL równą 2, jeszcze następne równą 3 itd., aż do uzyskania ostatniej odpowiedzi. Każde żądanie jest powtarzane trzy razy, a wyjście jest przedstawiane jako szereg nazw routerów i adresów IP. Domyślnie, dzięki serwerowi DNS, TRACERT przedstawia również nazwy powiązane z każdym adresem IP. Poniżej przedstawiony został przykład raportu:
C:\>TRACERT ww.metacrawler.com
Tracing route to v16.go2net.com [206.253.217.16] over a maximum of 30 hops:
1 136 ms 134 ms 146 ms ts03.bur.primenet.com [207.218.32.23]
2 132 ms 132 ms 131 ms fe-2-0.cr1.BUR.globalcenter.net [207.218.32.1]
3 147 ms 211 ms 129 ms fe0-1.cr2.BUR.globalcenter.net…
… dla każdego protokołu. Używając parametru -p możesz wybrać określony protokół:
TCP Statistics
Active Opens = 1103
Passive Opens = 1204
Failed Connection Attempts = 1
Reset Connections = 34
Current Connections = 22
Segments Received = 23942
Segments Sent = 27209
Segments Retransmitted = 134
TRACERT
Narzędzie to jest bardzo podobne do uniksowego traceroute, którego zadaniem jest raportowanie adresu IP i nazwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz