Koasekuracja bankowa - strona 2

Bankowość - Leszek Dziawgo - Wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Bankowość
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5012

centralne – instrumenty polityki monetarnej 2. Rozliczenia międzybankowe 3. Depozyty bankowe 4. BFG...

Skladka emerytalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia emerytalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

w ubezpieczeniu ryzyka Koasekuracja - współ ubezpieczenie jest techniką rozproszenia ryzyka którego istota zawiera...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 12208

bankowa (pozostało 9 banków komercyjnych) System dwuszczeblowy - NBP jest tylko bankiem centralnym, bez...

Koasekuracja - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2415

. Reasekuracja - wtórny podział ryzyka Koasekuracja - różni się od reasekuracji, polega na tym, że ubezpieczający...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ilości pieniądza Bankowe operacje papierami wartościowymi 2. Banki system bankowy: na rzecz Klientów...

Gwarancje bankowe - typy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Gwarancje bankowe Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku dokonanie na zlecenie...