Klauzula największego uprzywilejowania - strona 6

Amerykanistyka

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3619

klauzulę największego uprzywilejowania. * Dano Indianom prawo wolnego przemieszczania się oraz handlu...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...

Skrypt z MSG

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5677

tzw. klauzuli największego uprzywilejowania i klauzuli narodowej; * zasada wzajemności; * zasada...

Biznes międzynarodowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Agnieszka Piasecka-Głuszak
  • Biznes Międzynarodowy
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3430

klauzulę największego uprzywilejowanego- kraj A traktuje kraj B lepiej niż dotychczas kraje...