Kapitał stały wskaźnik - strona 54

Wykład - wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

- relacja kapitał-praca, czyli wielkość kapitału przypadająca na 1 zatrudnionego ŚCIEŻKA WZROSTU...

Finanse -całość pojęć

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

z działalnością podstawową był sfinansowany kapitałem stałym, czyli kapitał stały powinien odpowiadać sumie...

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

formuły (7) podana niżej stosowana jest w sytuacji, kiedy nie można przyjąć założenia o stałej stopie...

Model Beavera - omówienie - aktywa płynne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

=  wskaźnik rentowności W3= W4= kapitał pracujący= aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe W5= W6...

Model Beavera - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

=  wskaźnik rentowności W3= W4= kapitał pracujący= aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe W5= W6...