Model Beavera - omówienie - aktywa płynne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Beavera - omówienie - aktywa płynne - strona 1

Fragment notatki:

Model Beavera
Opracował jednoimienny model przyjmując następujące założenia:
1.Im wyższy jest stan aktywów płynnych przedsiębiorstwa tym mniejsze jest ryzyko
niewywiązywania się ze zobowiązań
2.Im większa jest różnica między dopływem a wypływem środków pieniężnych tym ryzyko
niewypłacalności przedsiębiorstwa jest mniejsze
3.Im większy jest udział kapitału obcego w finalizowaniu działalności przedsiębiorstwa tym
ryzyko niewypłacalności jest większe
4.Im wyższe koszty operacyjne bez amortyzacji środków trwałych i WNiPr tym większe jest
ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa.
Na podstawie wymienionych założeń Beaver postawił tezę mówiącą, że największą zdolność
do prognozowania upadku przedsiębiorstwa ma 6 następujących wskaźników:
W1=
W2=
 wskaźnik rentowności
W3=
W4=
kapitał pracujący= aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe
W5=
W6=
Wskaźnik W6 Beaver nazwał wskaźnikiem luki bezkredytowej. Do wyznaczenia wskaźników
konieczne jest sprawozdanie finansowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz