Kapitał stały banku - strona 26

Egzamin z Finansów -pytania testowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

podatek to koszt czy wydatek ( pytanie typu tak, nie), - co to jest kapitał stały, - czy od zysku netto...

Egzamin z finansów 2004

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

podatek to koszt czy wydatek ( pytanie typu tak, nie), - co to jest kapitał stały, - czy od zysku netto...

Regionalne banki rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2170

te się rozpadły stąd większa ich liczba obecnie. Kapitał założycielski na początku 10 mld ECI, teraz 30 mld...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4935

. Są to przede wszystkim banki inwestycyjne, które zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji. Kapitały...

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

kredytów, ich podstawę stanowią środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał banku...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Finanse- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1218

odpowiedzialnej struktury kapitałów i aktywów) Kryteria klasyfikacji banków Rodzaj działalnosci Uniwersalne...

Europejski Bank Inwestycyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

może żądać wyrównania salda kapitału subskrybowanego w wysokości niezbędnej dla Banku do spełnienia...